NOBTRA

De NOBTRA richt zich specifiek op beroepstrainers die werkzaam zijn op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen. NOBTRA wil beroepstrainers (doen) erkennen, toetsen en ontwikkelen, inspireren en binden. Zo wil NOBTRA leden helpen de ‘ideale trainer’ te worden.

CRKBO