SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) ziet toe op de kwaliteit, toetsing en scholing van jeugdprofessionals. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle criteria voor vakbekwaamheid. Registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is verplicht volgens de norm verantwoorde werktoedeling in de Jeugdwet. Aanbieders en werkgevers in het jeugddomein zijn verplicht te werken met geregistreerde professionals (SKJ óf BIG). De beroepsregistratie zorgt dat de kwaliteit van hulp aan kinderen geborgen wordt.