business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

Academy4-OR: 24 producten

Academy4-OR is specialist in vraagstukken op het gebied van medezeggenschap. Wij trainen, coachen en adviseren ondernemingsraden zodat zij zelfstandig en op een effectieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van de organisatie. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een praktijkgerichte benadering, waarin wij ons focussen op het vergroten van kennis, inzichten en toepassing. Mi…

Bekijk Academy4-OR

check_box_outline_blank

Achterbancommunicatie

Logo van Academy4-OR

Een goed functionerende OR weet wie de achterban is en wat er speelt onder de medewerkers. Echter is voor veel ondernemingsraden communicat…

check_box_outline_blank

OR voor bestuurders

Logo van Academy4-OR

Een ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin ten minste 50 personen werkzaam zijn, is volgens de Wet op de ondernemingsraden (W…

check_box_outline_blank

Dagelijks Bestuur

Logo van Academy4-OR

De voorzitter en de secretaris vervullen een belangrijke rol in elke ondernemingsraad. Samen vormen zij het Dagelijks Bestuur (DB) van de O…

check_box_outline_blank

Ambtelijk secretaris

Logo van Academy4-OR

De ambtelijk secretaris is er om de ondernemingsraad te ondersteunen. De ambtelijk secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en w…

check_box_outline_blank

Duurzame inzetbaarheid

Logo van Academy4-OR

Van organisaties wordt meer en meer verwacht dat zij voor medewerkers – jong en oud - de juiste voorwaarden scheppen om in alle fasen van h…

check_box_outline_blank

Advies- en instemmingsrecht

Logo van Academy4-OR

Het advies- en instemmingsrecht zijn de belangrijkste bevoegdheden van een ondernemingsraad. Bij een groot aantal organisatiebeslissingen k…

check_box_outline_blank

Werkkostenregeling

Logo van Academy4-OR

De werkkostenregeling (WKR) is al sinds 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers, maar het blijft een lastig onderwerp. Want welke ver…

check_box_outline_blank

Timemanagement voor OR-leden

Logo van Academy4-OR

We hebben er allemaal wel eens last van: tijd tekort. Blijft uw agenda overvol en heeft u te weinig tijd om ook uw werkzaamheden voor de on…

check_box_outline_blank

Social Media voor de OR

Logo van Academy4-OR

Het vergroten van de betrokkenheid van de achterban is een veelvoorkomende uitdaging voor ondernemingsraden. Een moderne techniek is de inz…

check_box_outline_blank

Onderhandelen voor de OR

Logo van Academy4-OR

Onderhandelen is niet voor iedereen makkelijk, maar als OR onderhandelt u regelmatig met de bestuurder en HR. De bestuurder is vaak goed in…

check_box_outline_blank

Bedrijfskunde voor OR-leden

Logo van Academy4-OR

Bij steeds groter en complexer wordende organisaties is het noodzakelijk om de diverse verbanden in de organisatie te blijven zien. De trai…

check_box_outline_blank

Masterclass voor de OR-voorzitter

Logo van Academy4-OR

Tegenwoordig is de voorzitter van de ondernemingsraad (OR) niet alleen een voorzitter maar ook een manager. De voorzitter is de persoon die…

check_box_outline_blank

Het oprichten van een OR

Logo van Academy4-OR

Het oprichten van een ondernemingsraad is een veelzijdig traject, waarbij juridische en organisatorische normen centraal staan. Alvorens er…

check_box_outline_blank

OR basis (2 dagen)

Logo van Academy4-OR

Bent u nieuw in de OR? Of heeft u behoefte aan een opfrissing? Dan is deze OR-basis training meer dan geschikt! Als OR-lid is het van belan…

check_box_outline_blank

OR en pensioenen

Logo van Academy4-OR

De OR ontfermd zich over verschillende thema’s in de organisatie. Eén daarvan is de pensioenregeling. De inhoud hiervan is voor velen compl…