AgilePM - Agile Project Management (APMG)

De kwalificatie Agile Project Management™ (AgilePM®) heeft als doel te voorzien in de behoeften van diegenen die in een projectgerichte omgeving werken en Agile willen werken.

De certificering, die gebaseerd is op de bewezen principes binnen DSDM Atern, biedt de mogelijkheid om Agile-projecten te leveren in organisaties die standaarden, striktheid en zichtbaarheid nodig hebben rondom projectmanagement. Daarbij maakt Agile Project Management tegelijkertijd een hoog tempo, verandering en empowerment mogelijk.

In de Agile training komen de volgende zaken aan bod:

 • Er wordt uitgelegd hoe u de basis legt voor succesvolle agile-projecten;
 • Er wordt uitgelegd hoe een agile-project wordt uitgevoerd;
 • De verschillende managementstijlen die nodig zijn om succesvolle agile-projecten tot stand te brengen, worden inzichtelijk gemaakt (vergeleken met "traditionele" projecten);
 • Er wordt uitgelegd hoe integratie met PRINCE2® tot stand wordt gebracht.

Voordelen van APMG AgilePM voor individuele deelnemers

 • Een meer vooruitstrevend, toegepast kennisniveau ontwikkelen om te begrijpen wat “agile” (beweeglijk, levendig, vlot) precies wil zeggen, en het vermogen ontwikkelen om relevante projectmanagementmethoden met succes toe te passen bij agile projecten.
 • De verschillende managementstijlen verhelderen die voor succesvolle agile projecten nodig zijn in vergelijking tot traditionele projecten en deze stijlen op de situatie kunnen toesnijden.
 • Op een actieve manier het vertrouwen en een nauwe samenwerking tussen het bedrijf en de ontwikkelaars bevorderen, en het bedrijf steeds inzicht geven in wat er gebeurt.
 • De kennis van traditionelere managementmethoden combineren met die van agile projectmanagement om beter aan te kunnen passen aan een veranderende bedrijfsomgeving.
 • De snelheid waarmee een product op de markt komt en het succes van een project verbeteren en tegelijkertijd de resultaten te versnellen door de betrokkenheid van de stakeholders, de terugkoppeling en effectieve controles aan te moedigen.

Voordelen van APMG AgilePM voor organisaties

 • Verandering sneller afleveren, tegen lagere kosten en met een lager risico door steeds mijlpalen van het project af te zetten tegen de doelstellingen van het bedrijf.
 • Is aanvullend en werkt met bestaande bedrijfsprocessen zoals PRINCE2®, met kwaliteitsprocessen en auditprocessen wat de kracht en de zichtbaarheid rond projectmanagement verbetert, leidend tot een aantoonbare lijst van succesvolle leveringen in een bedrijfsomgeving.
 • Eenvoudig een goed beproefde benadering toepassen in plaats van een bedrijfsspecifiek managementproces ontwikkelen en invoeren.
 • Betere communicatie en controle over projecten tot stand brengen en projectplannen aanpassen zonder daarmee de begroting, de tijdsplanning en de reikwijdte van het project aan te tasten.
 • Deskundigheid bij werknemers ontwikkelen en agile certificering opnemen in de professionele ontplooiingsprogramma’s voor werknemers.