NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

NRTO voor aanbieders

De NRTO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Het lidmaatschap van de NRTO kunt u dan ook beschouwen als een erkenning van die kwaliteit. De NRTO laat als de belangenvereniging de stem van haar leden in landelijke overlegsituaties en in vertegenwoordigende lichamen horen. De NRTO informeert haar leden actief over actuele zaken die spelen op het gebied van de wet- en regelgeving.

NRTO voor cursisten

De leden van de NRTO bieden vele verschillende soorten opleidingen, cursussen en trainingen aan. Kiezen voor een aanbieder die lid is van de NRTO biedt zekerheid. Alle leden hebben de gedragscode ondertekend en zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie. Wilt u weten wie er al allemaal lid zijn van de NRTO? Kijk dan in het logo-overzicht op deze pagina, of zoek simpelweg in het aanbod dat automatisch gefilterd wordt op het NRTO lidmaatschap.

Lid worden van NRTO?

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de NRTO voor ondernemingen?